Sdílet

Tweet

Tipy & Triky do začátku hraní

Město

Sídlem naší moci jsou městské hradby, v nichž se skrývá veškerý náš potenciál. Je proto potřeba neustále investovat do vylepšování budov. A to nejen těch vojenských, ale zejména hospodářských. Dostatečná produkce surovin je alfou i omegou postupu ve hře. Kamenolom, chatrč dřevorubce a statek jsou tak budovy, na něž se je potřeba soustředit. K těmto základním budovám na výrobu surovin v pozdější fázi hry přibývají i další podpůrné stavby jako je pila, pekárna atd. Další skupinu budov tvoří ty vojenské. Sem se řadí hradby, kasárna, stan generálů či i věž mystiků. Posledním druhem staveb jsou dekorace. Ty přispívají k udržování dobré nálady obyvatelstva, což se projevuje na spokojenosti. A s tou ruku v ruce jde produktivita. Ta zase ovlivňuje množství vyráběných surovin i rychlost verbování nových vojsk. Produktivitu lze ovlivňovat vylepšováním hradeb a stavbou dekorací.

Přidružené základny

Hra nám od 13 kola dovoluje si pořídit k městu ještě základnu. Další následně můžeme přidat v 19 a 31 kole. Tyto základny mají omezené možnosti ve výstavbě staveb a volit budeme muset i mezi těženými surovinami. Přesto jsou základny důležitým prvkem v hospodářském i vojenském sektoru. Jejich správným využíváním si můžeme citelně pomoci ve výtěžnosti surovin a tím zvýšit konkurenceschopnost svého města.

Těžba surovin

Jak již bylo poznamenáno, ve hře získáváme tři suroviny, dřevo, kámen a jídlo. Dřevo s kamenem slouží ke stavbě a vylepšování budov. Jídlo je zase limitní surovinou pro naší armádu. V podstatě si můžeme dovolit držet tak silné vojsko, jaké jsme schopni nakrmit. Každá jednotka má uvedeno, kolik jídla za hodinu potřebuje pro své fungování. Pokud by jsme přecenili svou produkci jídla a došli nám jeho zásoby, tak se hladové vojsko samo rozpustí. Je tedy potřeba uzpůsobovat stavy obránců i útočných sil podle množství produkovaného jídla. Samozřejmě lze do jisté míry spekulovat na ztráty v boji, ale i tak je jídlo etalonem síly armády.

Strategické prvky bojů

U každého dobývaného tábora či města můžeme seskládat útoky do tří stran. Při rozhodování jakou jednotku kam postavit a čím ji případně vybavit nám pomáhá špionáž. K té nám ve hře slouží mystikové. Ty využívají svých schopností, aby odhalili slabiny obrany nepřítele. Krom toho je můžeme úkolovat prováděním sabotáží ve městech konkurentů. Samozřejmě nic není bez rizika a mystik při takovéto akci může padnout do zajetí. A to se posléze dotyčný dozví, že jsme se ho snažili poškodit.

Zlaté mince

Jakákoliv činnost není nikdy zadarmo. Pokud chci naverbovat vojsko, musím jim zaplatit žold. Při vypravování tažení je taktéž potřeba vynaložit nějaké ty prostředky. Potřebné zlaté mince se do pokladny dostávají výběrem daní. Při této činnosti se je potřeba dávat pozor na výběrčího. Jakmile mu necháme trochu prostoru tak si část daní ulije do své kapsy. Dalšími způsoby, jak získat zlaté mince je plnění úkolů, vyrabování tábora orků a úspěšná obranná města.

Diamanty

Ty plní úlohu prémiové měny, za níž si můžeme pořizovat rozšíření města, urychlit výstavbu či verbování vojsk. Diamanty získáváme za plnění některých úkolů, dosažení vyššího kola a příležitostně se objeví i získané kořisti. Ve větším si je však musíme pořídit koupí za reálné peníze. Platby lze provádět bankovním převodem, kreditní kartou, využitím služeb jako je Paypal, Skrill nebo paysafecard.